Nytt sterkt årsresultat for Styrmand i 2017

I 2017 hadde Styrmand videre vekst med en omsetning på 78 MNOK og et resultat på 4,3 MNOK. Selskapet har sterk egenkapital og god likviditet. I Dun & Bradstreet er Styrmand klassifisert med AAA, hvilket er høyeste økonomiske score i D&B.

Medio 2018 har Styrmand 35 fast ansatte rådgivere samt flere innleide konsulenter. En åpen og seriøs firmakultur – hvor kompetanseutvikling, motiverende firmasamlinger og sosiale goder med familie prioriteres høyt – er viktige verdier i selskapet. I tillegg legges det høy vekt på kvalitet, kapasitet og leveransehastighet i oppdragene. Terskelen for ansettelse i Styrmand AS, eller samarbeid som underleverandør på prosjekter selskapet er involvert i, er høy.

For nærmere informasjon om Styrmand AS' økonomi, kan økonomi- og adm.sjef Arnfinn Johansen kontaktes.