Forretnings­utvikling

Styrmand kan hjelpe deg med å forbedre eksisterende eller utvikle ny forretning. Vi kan skape taktiske planer og prosjekter for å nå din strategi gjennom å utvikle din bruk av infrastruktur og applikasjoner. Våre styrmend har bred kompetanse innen teknologiledelse og har god forretningsforståelse knyttet til teknologiens bidrag til forretningen.

Gisle Gundersen
Helge Fottland
Rune Kroken
Knut Arne Kvitting

Det handler om å se muligheter og utvikle leveransemodeller, strategier, produkter, tjenester eller prosesser som understøtter forretningsmålene. Det handler om å få ut effekten av dine it-investeringer – og det handler enda mer om god ledelse og styring på en effektiv vei mot dine forretningsmål!

Lukk