Om oss

Alle kan seile i rolig farvann. Det er når det blåser opp til storm vi skiller oss fra mengden. Våre styrmend har verktøyene, lederevnen og erfaringen som skal til for å lykkes selv i de mest krevende IT-prosjektene.

Styrmand AS ble etablert i 2008, og er eid av ansatte partnere. Medio 2022 har selskapet 44 fast ansatte rådgivere samt flere innleide konsulenter. Styrmand er leverandøruavhengig og tjenestebasert, og har sterk økonomi. Vi har kontorer på Lillehammer og i Oslo. Våre medarbeidere er mobile.

Styrmand AS har ledelses- og gjennomføringskompetanse fra Norges største IT-prosjekter og -miljøer. Vi trives best med store utfordringer. Vi har erfarne medarbeidere med 20 år i konsulentbransjen – fortsatt fremadstormende, med høy utdanning og spesialisering. Vi satser også på unge fremadstormende, hvor alle har vist dokumenterte resultater.

Viljen og evnen til å ta et reelt tak i kundens utfordring er Styrmands fanesak, og i oppdragssituasjonen er kundens mål våre mål. Vårt grunnlag for å nå disse målene er solid kompetanse og dokumentert erfaring – trygt forankret i selskapets kultur- og verdigrunnlag.

I Styrmand ønsker vi høy bevissthet rundt etiske problemstillinger. Vi skal følge lover og regler, og utføre våre tjenester i tråd med god forretningsskikk. Vårt verdigrunnlag er særs viktig, og våre styrmend vil alltid søke løsninger som er i tråd med dette. Styrmands etikkplakat oppsummerer våre etiske retningslinjer, og denne holder vi høyt.

Styrmend

Visittkort Liste
Anders Lefébure-Henriksen
Anders Lefébure-Henriksen
Prosjektleder
 
Anne Solveig Olstad
Anne Solveig Olstad
Prosjektleder
 
Arnfinn Johansen
Arnfinn Johansen
Økonomi- og adm.sjef
 
Bjørn Jonsson
Bjørn Jonsson
Prosjektleder
 
Frank Østhagen
Frank Østhagen
Prosjektleder
 
Geir Leth-Olsen
Geir Leth-Olsen
Prosjektleder
 
Gisle Gundersen
Gisle Gundersen
Prosjektleder
 
Hallvard Müller
Hallvard Müller
Prosjektleder
 
Se alle styrmend