Henning Hogness
Henning Hogness
Sikkerhets- og IT-arkitekt
 
Hilde Blixøen
Hilde Blixøen
Prosjektleder
 
Jan Egil Korsvik
Jan Egil Korsvik
Prosjektleder
 
Jarle Østhagen
Jarle Østhagen
Prosjektleder
 
Jens Olav F Høl
Jens Olav F Høl
Prosjektleder, konsulentsjef
 
Jonny Kjeverud
Jonny Kjeverud
Prosjektleder
 
Karol Hårsaker
Karol Hårsaker
Prosjektleder
 
Kjetil Sandsengen
Kjetil Sandsengen
Prosjektleder
 
Knut Arne Kvitting
Knut Arne Kvitting
Prosjektleder, daglig leder
 
Lars Gaute Fredheim
Lars Gaute Fredheim
Prosjektleder, konsulentsjef
 
Magne Bentzen
Magne Bentzen
Prosjektleder
 
Magnus B. Sørensen
Magnus B. Sørensen
Prosjektleder
 
Magnus K. Reiten
Magnus K. Reiten
Prosjektleder
 
Mari Sophie F. Hveem
Mari Sophie F. Hveem
Sikkerhetsrådgiver, prosjektleder
 
Marius S. Pålshaugen
Marius S. Pålshaugen
Prosjektleder, rådgiver
 
Oddbjørn Klingenberg
Oddbjørn Klingenberg
Prosjektleder, AMS operation
 
Ole Gerhard Solheim
Ole Gerhard Solheim
Prosjektleder, markedssjef
 
Ole Gunnar Aastad
Ole Gunnar Aastad
Prosjektleder, transisjonsleder
 
Robert Mæhlum
Robert Mæhlum
Prosjektleder
 
Rune Kroken
Rune Kroken
Prosjektleder
 
Ståle Jensen
Ståle Jensen
Prosjektleder
 
Svein Olaf Bennæs
Svein Olaf Bennæs
Prosjektleder
 
Svein Magne Karlsen
Svein Magne Karlsen
Prosjektleder, konsulentsjef
 
Terje Yttereng
Terje Yttereng
Løsningsarkitekt, prosjektleder
 
Therese Bae
Therese Bae
Prosjektleder
 
Toril Høsøien
Toril Høsøien
Prosjektleder
 
Øystein Råheim
Øystein Råheim
Prosjektleder
 
Øyvind Nyquist
Øyvind Nyquist
Prosjektleder
 
Åsmund Dybvik
Åsmund Dybvik
Prosjektleder, konsulentsjef