Lar kunder og kompetanseglede styre skuta

Hvordan vil drømmejobben se ut? Det var utgangspunktet da Styrmand ble grunnlagt, og resultatet har blitt en "Styrmand-modell" som tilbyr maksimal fleksibilitet med tanke på arbeidstid, ferie og familie, kombinert med vide rammer for faglig oppdatering. - Jeg har faktisk ikke innrapportert feriedager en eneste gang, forteller konsulent Lars Gaute Fredheim.

Styrmand har siden oppstarten i 2008 lagt stor vekt på å skape en arbeidsplass som er godt integrert med familielivet. Hvert år arrangeres det kulturaften, sommertur og en skihelg til Trysil hvor hele familien er invitert – partnere eller kjærester, barn og bonusbarn.  

- Det startet vel med oss som grunnla Styrmand – vi har familier og syntes det var naturlig å lage en arbeidsplass som inkluderte barn og partnere og hvor det var god fleksibilitet i forhold til foreldrerollen, sier daglig leder Knut Arne Kvitting. 

- Resten har vel også vokst fram som følge av det vi syntes var mest naturlig, med gode ordninger for kompetanseheving og mest mulig frihet. Både selskapet og våre konsulenter har det felles at vi ønsker oss de mest interessante oppdragene, og det har vist seg å fungere veldig godt å la behovene til kundene være det som styrer. 

Styrmand har kun månedlige kveldsmøter som obligatoriske treff for konsulentene. I balansegangen med å prioritere kunden først og familien høyt, så blir det mindre tid på Styrmands kontorer. 

- Barna mine sier faktisk at jeg ikke får slutte i Styrmand – de har blitt venner med barna til mine kolleger og ser fram til turene, sier Lars. 

Styrmands erfaringer viser at de ansatte ikke misbruker den store friheten, heller tvert imot. Selskapet har hatt solide resultater og omsetningsvekst i alle år, og kan også vise til svært liten utskiftning blant de ansatte. Denne langsiktigheten betyr at spisskompetanse bygger seg opp i selskapet. 

Så da Lars gjennomførte sin MBA var det justert i forhold til oppdragsmengden. Han valgte også å gjøre en internundersøkelse av "Styrmand-modellen" som del av sin master i 2015. Undersøkelsen viste at 90 prosent mener at Styrmand også har gode, konkurransedyktige lønnsbetingelser. 

Lars Gaute Fredheim.

- Denne modellen er rett og slett vinn-vinn for både oss konsulenter og selskapet. At begge parter er opptatt av kompetansebygging og interessante oppdrag er suksesskriteriet. Med felles motivasjon kommer også muligheten for stor fleksibilitet. Vår erfaring har vist at modellen gir både høy livskvalitet og gode økonomiske resultater, sier Lars. 

Avlønningsmodell og sosiale goder – Utdrag fra Lars Gaute Fredheims masteroppgave om Styrmand-modellen (2015)

Styrmand har en modell med omsetningsavhengig bonus i kombinasjon med fastlønn, bilordning, fagkonto, pensjon og forsikringsordninger. I tillegg kommer sosiale arrangementer som sommer- og vintertur for familien, kulturaften og kvartalsmøter med overnatting. I hvilken grad er det vurdert som verdifullt at Styrmand tilbyr dette?

Ansatte vurderer Styrmands totale ytelsespakke slik:

Svaralternativer:

Svar:

Lønnsnivået inkludert bonusavtale, bilordning, fagkonto, pensjon og forsikringsordninger er...

Totalt sett vurdert som for lavt

12%

På et nivå som den ansatte er fornøyd med

88%

Styrmands sosiale tilbud som inkluderer familien er...

Ikke viktig

12%

Et viktig gode som både familien og den ansatte setter pris på og forsøker å prioritere

85%

Et tilbud som burde vært forbeholdt kun ansatte

3%

Utdrag fra Lars Gaute Fredheims masteroppgave om Styrmand-modellen (2015).