Videre vekst og nytt sterkt årsresultat for Styrmand i 2021

I 2021 hadde Styrmand en omsetning på 162,3 MNOK og et resultat på 13,1 MNOK (8,1%). Selskapet har sterk egenkapital og god likviditet.

I D&B har Styrmand AS høyest mulig score på kredittverdighet som er AAA. Medio 2022 har Styrmand 44 fast ansatte rådgivere samt flere innleide konsulenter. En åpen og seriøs firmakultur – hvor kompetanseutvikling, motiverende firmasamlinger og sosiale goder med familie prioriteres høyt – er viktige verdier i selskapet. I tillegg legges det høy vekt på kvalitet, kapasitet og leveransehastighet i oppdragene. Terskelen for ansettelse i Styrmand AS, eller samarbeid som underleverandør på prosjekter selskapet er involvert i, er høy.

For nærmere informasjon om Styrmand AS' økonomi, kan økonomi- og adm.sjef Arnfinn Johansen kontaktes.