Nytt sterkt årsresultat for Styrmand i 2020

I 2020 hadde Styrmand 25% vekst med en omsetning på 145,7 MNOK og et resultat på 12,5 MNOK (8,6%). Selskapet har sterk egenkapital og god likviditet.

I D&B har Styrmand AS høyest mulig score på kredittverdighet som er AAA. Primo 2021 har Styrmand 41 fast ansatte rådgivere samt flere innleide konsulenter. En åpen og seriøs firmakultur – hvor kompetanseutvikling, motiverende firmasamlinger og sosiale goder med familie prioriteres høyt – er viktige verdier i selskapet. I tillegg legges det høy vekt på kvalitet, kapasitet og leveransehastighet i oppdragene. Terskelen for ansettelse i Styrmand AS, eller samarbeid som underleverandør på prosjekter selskapet er involvert i, er høy.

For nærmere informasjon om Styrmand AS' økonomi, kan økonomi- og adm.sjef Arnfinn Johansen kontaktes.