Nytt sterkt årsresultat for Styrmand i 2018

I 2018 hadde Styrmand videre vekst med en omsetning på 86,2 MNOK og et resultat på 7,4 MNOK (8,6%). Selskapet har sterk egenkapital og god likviditet.

Medio 2019 har Styrmand 38 fast ansatte rådgivere samt flere innleide konsulenter. En åpen og seriøs firmakultur – hvor kompetanseutvikling, motiverende firmasamlinger og sosiale goder med familie prioriteres høyt – er viktige verdier i selskapet. I tillegg legges det høy vekt på kvalitet, kapasitet og leveransehastighet i oppdragene. Terskelen for ansettelse i Styrmand AS, eller samarbeid som underleverandør på prosjekter selskapet er involvert i, er høy.

For nærmere informasjon om Styrmand AS' økonomi, kan økonomi- og adm.sjef Arnfinn Johansen kontaktes.