Styrmand satser videre på sanntids­informasjonssystemer

Med Magne Bentzen har Styrmand fokus på prosjekter knyttet til sanntidsinformasjonssystemer for kollektivtrafikken.

Sanntidsinformasjonssystemer (SIS) er et begrep for teknologiske systemer som bidrar til bedre informasjon til kollektivtrafikantene. Denne informasjonen er typisk prognoser for faktisk avgangstid fra stoppestedet, i praksis kjøretid fra siste posisjonsrapport fram til stoppestedet. Informasjon om avvikssituasjoner og forstyrrelser formidles ved behov til trafikantene på holdeplasser, terminaler, om bord i kjøretøyene, på skilt, web, smarttelefoner og på relevante steder ellers.

SIS-prosjekter har mange komplekse faktorer som må tas hensyn til i planlegging og gjennomføring for å få et godt resultat. God totaloversikt sammen med kunnskap om kritiske detaljer i verdikjeden er nødvendig for å kunne gjennomføre denne typen prosjekter. Det er mye å hente på å gjenbruke erfaringer og løsninger fra andre aktører i Norge og utlandet som har vært gjennom dette før.

Magne Bentzen har siden 2012 vært prosjektleder ved anskaffelse av nye sanntidssystemer i Agder, Møre og Romsdal, Buskerud, Østfold og Troms. I 2002-2011 hadde han samme ansvar i Oslo og Akershus.

Erfaringene er at systemet senker terskelen for å reise kollektivt. Publikum opplever at det er enklere å orientere seg. Oppdatert knutepunktsinformasjon gjør at man som reisende kan være mer fleksibel og impulsiv, ved at man ikke trenger å planlegge alt på forhånd.

For mer informasjon kan Magne Bentzen kontaktes på telefon 456 71 344 og e-post mb@styrmand.no.