Styrmand ved IT-roret under Ski VM 2011 i Holmenkollen

VM på Ski 2011 i Holmenkollen ble en folkefest og suksess uten sidestykke. Takket være NRK og anselig kilometer med både fast og provisorisk fiber, ble det produsert fjernsynsbilder til over 800 millioner seere i over 60 land. Styrmand AS var svært sentrale på IT-siden gjennom hele prosjektet, fra prosjektering, utbygging og gjennomføring til nedbygging.

Gjennom Ski VM 2011 i Holmenkollen fikk seerne ta del i det norske skieventyret på sitt beste. Ski VM 2011 er historisk ved at det er det VM gjennom tidene med flest publikum og flest utøvere. I tillegg har man aldri tatt i bruk IP-teknologi på så mange områder under et slikt mesterskap.

Styrmand bidro i utbyggingsprosjektet av nye Holmenkollen nasjonalanlegg med prosjekteringsleder IKT samt med prosjektleder IKT i provisorieprosjektet. I tillegg hadde vi sentrale roller og ressurser under oppsettingen av servere, SD-anlegg m.m. I utbyggingen av provisoriene til VM hadde Styrmand alle sentrale roller innenfor IKT.

Styrmand bidro under bygging av provisorier med prosjektering, design, bygging og oppsett av all midlertidig data infrastruktur og nedbygging etter VM.

Styrmand bidro i VM-organisasjonen med IT-sjef, IT-sjef for media, IT-ansvarlig arena sentrum og team som håndterte anskaffelsesprosesser for PC, mobile løsninger, skyløsninger, Tetra-samband, Digital Signage, internettaksess, fiber til broadcast og et stort antall monitorer. Videre koordinerte og leverte Styrmand IT-relaterte bestillinger til presse, TV, arrangement, sport og underleverandører før og under VM på ski.

VM på Ski 2011 er blitt kåret til et av de beste på IT-siden av Host Broadcast og rettighetshavere. -Og det med en svært lav kostnad for arrangør!

Styrmand har gjennom oppdraget for Ski VM 2011 nok en gang bekreftet at vi kan levere som forventet i meget kompliserte og sammensatte IT-prosjekter. Vi vil også bidra til i arrangementer i Holmenkollen, Val di Fiemme og Falun.

Se også Dagens It og Teknisk Ukeblad.