Valgte faglig fordypning hos Styrmand

Kompetanseutvikling og gode muligheter til å kombinere jobb og privatliv er det jeg prioriterer høyest, forteller Hilde Blixøen, som sammen med Merete Solli har begynt som konsulenter i Styrmand. Begge er gode eksempler på den voksende gruppen av kunnskapsmedarbeidere – personer med faglig spisskompetanse som prioriterer kompetanseutvikling og spennende kunder høyt.

Blixøen og Solli har solide CVer og kunne ha valgt alt fra å jobbe i større konsulentbyråer til å etablere seg som selvstendig. Med tilbud om å balansere faglig fordypning med familie og fritid, sikrer Styrmand tilgang på den gode spisskompetansen. Årsaken er åpenbar, sier begge to. Styrmand kombinerer «det beste av to verdener» ved å gi maksimal fleksibilitet i forhold til arbeidstid og obligatorisk oppmøte. Samtidig prioriteres kompetanseheving og ambisiøse kunder høyt.

Hilde Blixøen (t.v.) og Merete Solli.

– Jeg har aldri hatt stemplingsur på jobb, men Styrmand har tatt det til helt nye høyder. Det er kun obligatoriske månedsmøter, og på turer og treff er familie også inkludert. Det har jeg aldri opplevd før, sier Blixøen. 

– Jeg ble virkelig positivt overrasket. Jeg har tenkt at man må ha ett jobbliv og ett privatliv, men her favner de om begge verdener slik at de kan fungere i sammen, sier hun.

- Det gjør det mulig å kombinere ønsket om krevende oppdrag med å følge opp familie. Det gjorde også valget om ny arbeidsgiver enkelt.

– Jeg har ikke noe ønske om å være selvstendig næringsdrivende, hvor man må ta mer ansvar for arbeidssituasjonen, eller å klatre som leder i en større organisasjon. Jeg ønsker å jobbe med faget mitt, og da er modellen Styrmand tilbyr med stor fleksibilitet og et faglig fellesskap idéell, sier Blixøen. 

For Solli har Styrmand blitt første møte med konsulentbransjen, og det var ønsket om å kunne ta spisskompetansen hun har bygd gjennom karrieren med inn hos flere kunder som førte til jobbskiftet. 

–Jeg har nok en kunnskapstrang og et behov for variasjon som er større enn hos mange andre. Samtidig gjør jo holdningen til familien virkelig Styrmand til et unikt selskap. Jeg har tidligere jobbet døgnet rundt og hatt dårlig samvittighet likevel, så slike holdninger og signaler er viktig, sier Solli.

– Her er det rom for både å være faglig ambisiøs og å ta vare på privatliv og fritid.