Åsmund Dybvik

Prosjektleder, konsulentsjef

Åsmund har mer enn 20 års erfaring med IT og datakommunikasjon, hvorav de siste 10 årene som konsulent i ulike roller i flere IT-prosjekter. Prosjektene har blant annet omfattet optimalisering og organisering av IT-drift basert på ITIL i store virksomheter, utredninger av strategisk art, tilbudsarbeid og forhandlinger om store IT-kontrakter, ledelse av store IT-leveranseprosjekter og turn key-leveranser innen AMS.

Nøkkelkompetanse

  • - Prosjektledelse
  • - Tilbudsarbeid og forhandlinger
  • - Turn-key leveranseprosjekter
  • - Interimsledelse
  • - Change management
  • - IT driftsledelse
  • - Fagkompetanse innen AMS (avanserte måle- og styresystemer)

Referanse­oppdrag

AMS Cinclus Technology AS, flere roller innen prosjektledelse

Cinclus Technology AS inngikk i 2006 kontrakter for leveranse og drift av fjernavleste strømmålere og tilhørende IT- og kommunikasjonsinfrastruktur til Fortum og E.ON i Sverige. Tilsvarende avtaler ble inngått med Oxxio i Nederland og Skagerak i Norge. Prosjektet omfattet i første omgang utrulling og idriftsetting av mer enn 1 million målere, etablering av sentral IT infrastruktur samt oppbygging av nødvendig organisasjon for drift og forvaltning. I neste omgang, når utrulling og etablering var fullført, rettet virksomheten fokus mot optimalisering av drift med hensyn til kostnader og tjenestekvalitet.

AMS Tieto Norway AS, prosjektleder

Tieto Norway AS overtok pr 1. juli 2010 drift og vedlikehold av 145.000 fjernavleste strømmålere for E.ON Sverige, område Skåne. Prosjektet omfattet carve-out fra tidligere leverandør, etablering av IT- og kommunikasjonsinfrastruktur samt driftsenhet i Tieto. Flere store endringer ble iverksatt i forbindelse med overføringen. Disse omfattet blant annet utskifting av ca 20% av målerne, innføring av nytt front-end system for kommunikasjon og datainnsamling samt omfattende forbedringer i drifts-verktøy med egen kartapplikasjon.

EADS og TConnect, delprosjektleder

Utarbeidelse av tilbud til og gjennomføring av forhandlinger.