Knut Arne Kvitting

Prosjektleder, daglig leder

Knut Arne har mer enn 20 års erfaring fra prosjektlederroller. Mest innenfor det offentlige, men også på leverandørsiden. Han er også daglig leder i Styrmand og følgelig mye involvert i alle selskapets leveranseprosjekter. Som konsulent har Knut Arne jobbet med infrastruktur- og omstillingsprosjekter, sourcing, anskaffelser, avtaler og realisering i bl.a. Forsvaret, Utenriksdepartementet, Norsk Tipping, Terra, Hydro, IS Partner og Oslo kommune.

Kontaktinfo:

Mobil: 414 01 500
E-mail: kak@styrmand.no  
  

Nøkkelkompetanse

  • - Programledelse
  • - Prosjektledelse
  • - Forprosjekt
  • - Anskaffelsesprosjekt
  • - Gjennomføringsprosjekt

Referanse­oppdrag

Programledelse Oslo kommune, IKT2012

Oslo kommune har flere prosjekter i et forbedringsprogram med omfattende IKT-infrastrukturprosjekt, endringer i prosesser innenfor operativ ledelse og styring, service- og driftsprosesser. Programmet omfatter en gjennomgang av alle avtaler som skal fornyes i perioden, med spesiell fokus på en omfattende IT-driftsavtale.

Program og prosjektledelse Hydro, IS Partner

Utarbeidelse av Hydros strategi for alle kommunikasjonstjenester i deres verdensomspennende nettverk. Prosjektleder for valg av Managed WAN Service Provider, endring av IS Partners operative modell og rollout av nye WAN-forbindelser i Spania og Portugal. Programleder for IS Partners produktutviklingsprosjekter innenfor Connectivity, en portefølje av produktutvikling og flere kommunikasjonsprosjekter - samt prosjektleder for flere av disse.

Delprosjektleder for utrulling av FISBasis-løsningen

Ansvar for utrulling av felles basis plattform i Forsvaret. Sentral i etablering av en helhetlig kontraktsmodell med tydelig ansvarsdeling og merkantil sammenheng mellom utvikling, realisering og drift. Etablerte et konsept for effektiv utrulling som er blitt brukt av mange tilsvarende prosjekter også utenfor Forsvaret. Konseptet METFOR, metode for omstilling og realisering i Forsvaret, ble etter hvert også sentralt i omstilling og systeminnføring i Forsvaret.