Mari Sophie F H Klepp

Sikkerhetsrådgiver, prosjektleder

Mari Sophie er utdannet siviløkonom, med spesialisering i Internasjonal ledelse. Hun har bakgrunn fra Norge, Norden, Nederland, Tyskland, USA, Sveits og Russland. Hennes internasjonale bakgrunn har gitt henne meget gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig, på norsk, tysk og engelsk.

Mari Sophie har bred erfaring fra prosjekt- og endringsledelse i større og komplekse programmer. Hun har hovedsakelig jobbet med prosjekter innen ERP, kommunikasjon, opplæring, og generelt utrulling og implementering av ulike IT-systemer. Hun har hatt sentrale roller i store prosjekter både i privat og offentlig sektor, og bransjene spenner fra helse, offentlig transport, olje og gass og telekommunikasjon til media og PR.

Hun har kompetanse fra større norske og internasjonale foretak, og har bl.a. hatt roller som leder for prosjektkontor, prosjektleder, HR-sjef, markedssjef, change management lead og team leder. Hun har bl.a. jobbet med organisasjonsendringer, IT-tekniske endringer, nye organisasjonsmodeller, nye prosesser og nye roller for medarbeiderne.

Mari Sophie er en del av sikkerhetssatsningen til Styrmand (personvern og informasjonssikkerhet).

Kontaktinfo:

Mobil: 976 85 566
E-mail: msfh@styrmand.no

Nøkkelkompetanse

  • - Sikkerhetsrådgivning
  • - Informasjonssikkerhet og personvern
  • - Prosjektledelse
  • - Change management
  • - ERP
  • - Kommunikasjon
  • - Opplæring
  • - Utrulling og implementering av IT-systemer

Referanse­oppdrag

Verktøy for internkommunikasjon

Ansvarlig for avtaleutforming, informasjonssikkerhet, endringsledelse, kommunikasjonsstrategi og prosjektleder for pilotering av Workplace by Facebook i en stor offentlig virksomhet. Piloten omfattet 3800+ brukere. Prosjektleder for anskaffelse av verktøy for internkommunikasjon, og videre konseptansvarlig for implementeringen av valgte verktøy etter anskaffelsen.

Har siden mars 2017 vært rådgiver for flere andre offentlige og private foretak som søker å implementere et verktøy for internkommunikasjon i sin virksomhet, med særlig fokus på informasjonssikkerhet og personvern, endringsledelse og prosjektledelse.

Medlem av Ledergruppen, Mediq Norge

PMO / Project Portfolio Manager / Leder av Mediq Project Office i og gjennom det overordnet ansvarlig for alle prosjekter i Mediq Norge. Strategi, prosjektledelse, kommunikasjon, business cases, local og internasjonal rapportering.

HR Manager, en rolle som innebar nedbemanningsprosesser, avtaler med fagforeninger, Employee engagement survey, medarbeidertilfredshet og sykefravær.

Var i perioden 2015/09 til 2016/05 også ansvarlig for IT og Master Data.

Prosjektleder for SAP Assesment, Olje og gass

Dagens ERP-system skulle analyseres, for å vurdere modenhet for skifte. SAP ble implementert fra 2004, og dagens løsning er i stor grad basert på gamle behov. Mari Sophie utførte først en kartlegging av dagens situasjon, gjennom intervjuer med en rekke nøkkelpersoner. Fokus for første leveranse var å dokumentere fakta om dagens løsning: Systemoversikt, hvilke SAP moduler benyttes per dato, integrasjon med andre applikasjoner, kartlegge organisering av 3. partsleverandør, forretningsprosesser som innebar bruk av SAP (og tegne opp disse), transaksjonsvolum, og kostnader. Fase 2 innebar hovedsakelig strategiarbeid for fremtidig ERP-løsning. Flere ERP-løsninger ble vurdert, og Mari Sophie var ansvarlig for all kontakt mot systemleverandører, oppsett av vurderingskriterier og utarbeidelse av beslutningsunderlag for styringsgruppen. Hun samarbeidet tett bl.a. med ERP/SAP-ekspert fra Steria Tyskland og SAP i Tyskland og Norge.