Forretnings­utvikling

Styrmand kan hjelpe deg med å forbedre eksisterende eller utvikle ny forretning. Vi kan skape taktiske planer og prosjekter for å nå din strategi gjennom å utvikle din bruk av infrastruktur og applikasjoner. Våre styrmend har bred kompetanse innen teknologiledelse og har god forretningsforståelse knyttet til teknologiens bidrag til forretningen.

Rune Øien
Jens-Olav F Høl
Gisle Gundersen
Helge Fottland

Det handler om å se muligheter og utvikle leveransemodeller, strategier, produkter, tjenester eller prosesser som understøtter forretningsmålene. Det handler om å få ut effekten av dine it-investeringer – og det handler enda mer om god ledelse og styring på en effektiv vei mot dine forretningsmål!

Lukk