IKT-ledelse

Styrmand kan bekle roller som interimsleder eller endringsleder i din organisasjon. Vi har erfaring fra personalledelse og økonomistyring, og endring og styring av omstillings-prosesser. Vi er også erfarne kjøpere av IT, og kan styre sourcingprosjekter, transisjoner og ikke minst lede mottaket av prosjektet til din organisasjon.

Svein Magne Karlsen
Ole Gunnar Aastad
Åsmund Dybvik
Ståle Jensen

Nevner en spesialitet: Vi har lang erfaring og ekspertise innenfor service og driftsprosesser. I design av service- og driftsprosesser bidrar vi fra å utvikle og etablere en ny styringsmodell for IKT, til å tilpasse og videreutvikle oppgaver eller organisering. Hensikten er å sikre robuste, stabile, kostnadseffektive og kunderettede tjenester basert på god praksis for IKT styring og kontroll der dette ikke allerede er etablert – oftest basert på rammeverket ITIL.

Operasjonalisering omfatter etablering og implementering av god praksis gjennom prioriterte leveranser basert på valgt sourcingsmodell og governance.

Lukk