Prosjekt­ledelse

Prosjektledelse er vår hjemmebane – vi kan lede prosjekter innen utvikling og leveranse, og behersker flere faglige domener og markedssegmenter i prosjektleder­rollen. Vi liker de store utfordringene. Våre prosjektledere er sertifiserte, har både akademisk tyngde og praktisk gjennomføringsevne. Vi benytter Prince2 som metode når kunden ikke har preferert metodeverk, og da gjerne agilt.

Øyvind Nyquist
Lars Gaute Fredheim
Øystein Råheim
Svein Magne Karlsen

Nevner en spesialitet: Vi har tilrettelagt mange innføringsprosjekter og har konsulenter med lang ”proven record” i tydelig ledelse og styring av effektiv innføringsprosesser, med timing og nøyaktighet for implementering av tekniske løsninger på avtalt tid, med organisatoriske endringer i prosjekter med krav til høyt tempo og parallellitet.

Våre prosjektledere har langt mer på menyen enn prosjektledelse alene. Vi følger gjerne prosjekter fra innledende strategi og forprosjekter, via anskaffelse til gjennomføring, over til overlevering til drift, samt i ledelse og styring av selve driften.  For å leve opp til slike forventninger må vi vite hva som kreves av styrende dokumenter, anskaffelses-prosesser, ledelse og styring både i utviklings-, gjennomføring og driftsfasen – og vi legger stor vekt på å forstå kundens forretningsprosess og mål. Kundens mål er våre mål. Vi legger stor vekt på kunnskap om kundens forretning og prosjektets leveranser.

Vi er også godt kjent med programstyring og porteføljestyring i store sammenhenger med økonomistyring og sammensatte ansvarsmodeller.

Lukk