Digitalisering

Digitalisering er blitt nåtidens begrep for å endre, fornye, forenkle og forbedre tjenester – og da spesielt publikumsrettede tjenester. Digital kommunikasjon er blitt hovedregelen i all dialog, også med det offentlige. Den digitale hverdagen har inntatt hjemmene våre, bilen, kollektivtrafikken, oppvekst, læring, helse, omsorg, (e)handel og jobb. Vi introduserer nye digitale løsninger, nye roller og digitale medarbeidere. Mer radikalt enn noen sinne. Det digitale steget kan være stort, eller et program av mange små steg. Digitalisering handler om verdiskapning, forretningsutvikling og endring mer enn teknologi. Vi byr gjerne på kyndig rådgivning, operativ erfaring og trygg ledelse i slike krevende farvann.

Mari Sophie F H Klepp
Hallvard Müller
Knut Arne Kvitting
Magne Bentzen

Digitalisering endrer spilereglene. Digitalisering fordrer en ny måte å levere prosjekter på. Mange offentlige prosjekter er portalorienterte, hvor innbyggere og næringsliv er direkte brukere av fagsystem, hvor design, brukerorientering og helhetlig tilnærming er i fokus. Verdiskapning og gevinstrealisering skjer gjennom adopsjon av digital dialog, nye tjenester som en del av verdikjeden, endrede arbeidsoppgaver og omstilling. I andre prosjekter ser vi hvordan teknologien og digitale medarbeidere kan hjelpe i å automatisere repeterende arbeidsoppgaver. Mange endrer også på grunnleggende it-løsninger i sky og "cloud computing". Andre benytter internett helt frem, ”internet of things”. Prosjektmodellen effektiviseres og gjøres smidig. Dette blir en liste av mange nye ord, men de har også ny mening. Som før er det allikevel viktig å ha med alt fra infrastruktur, integrasjon, fagsystemer, arbeidsmetoder, avtalemodeller som sikrer helhetlige kundeopplevelser, rolle og ansvarsdeling både i et kunde- og leverandørperspektiv.

Med dette innføres en strengere lovgivning innenfor personvern. Vi har kunnskap og erfaring til å ta dette steg for steg til det bedre. Vi bidrar gjerne til at personvern kan bli våre kunders konkurranse-fortrinn! Det kan være omfattende; Den enkeltes rett til å ha kontroll med egne personopplysninger er mye mer enn informasjonssikkerhet. Men det kan også gjøres gjennom mange små steg i trygg retning.

Hvilken avtalemodell skal vi legge til grunn? Også her byr vi på kyndig rådgivning, operativ erfaring og trygg ledelse i krevende farvann.

Siste men ikke minst; Vi har jobbet lenge med digitalisering innenfor strømleveranser til konsumentmarkedet. Vi har også jobbet lenge med sanntidsinformasjon til kollektivtrafikken. Her har vi mye å by på!

Lukk