Tillit er vår viktigste kapital

Styrmand har gjennom mange år vært betrodd viktige lederroller i store komplekse prosjekter. Vi gjør kundens virkelighet til vår og identifiserer oss sterkt med omgivelsene for å spille oppdragsgiveren god. Vårt fokus er menneskene bak og verdiene vi presenterer. Tillit er vår viktigste ressurs. Historikken om oss er prosjektledelse. Virkeligheten er ledelse i flere kontekster. Like ekte engasjert med Kong Salomon som Jørgen hattemaker. Velkommen til å lese om oss, våre historier om tjenester og hverdagen i Styrmand.

Mye handler om å skape forandring. Forandring til det bedre gjennom prosjekter, endringsreiser, produktutvikling, prosessforbedring, digital transformasjon, ny-anskaffelser, økt sikkerhet, bedret personvern, ... Mange ord om forandring til det bedre.
Menneskene bak, de som skal bære idéer og konsepter frem til gjennomføring - er for oss de viktige. Det er menneskene bak som skaper forandring.   

Les mer om våre tjenester         Menneskene bak        Våre historier

Våre tjenester - et bredt tjenestespekter

Styrmand har gjennom mange år vært betrodd viktige lederroller i store komplekse prosjekter. Vi gjør kundens virkelighet til vår og identifiserer oss sterkt med omgivelsene for å spille oppdragsgiveren god. Tillit er vår viktigste ressurs. Historikken om oss er prosjektledelse. Virkeligheten er ledelse i flere kontekster.

Tar du vel vare på dine medarbeidere, et ærlig og redelig verdigrunnlag og med høy motivasjon for innsats; så er sannsynligheten for å lykkes vesentlig bedret.

Spesielt når det fokuseres på trygg ledelse på veien frem.

Les mer

Vi er alltid på jakt etter flere kloke hoder

Flinke folk som deler de samme verdiene om kvalitet, lidenskap for mennesker og å bygge relasjoner, med ekte driv og faglig styrke vil vi alltid ha med. 

Konsulentlivet i Styrmand handler om et ønske om å skape forandring, være relevant for nye utfordringer, i bevegelse, nysgjerrige på nye trender, lære selv og spre kunnskap til andre, nyte friheten i til selv å kunne påvirke agendaen, være en del av et seriøst fagmiljø og samtidig ha plass i livet til både jobb og familie.

Du har en god forretningsforståelse og god til å forme struktur der det mangler, og lede videre fremover. For å lykkes og for å videreutvikle deg byr vi på læring – ikke bare fra ulike prosjekter hos ulike kunder – men også strukturert gjennom kurs og videreutdanning. 

Ikke nøl med å ta kontakt!