Styrmand-header

Våre tjenester

Publisert 04.06.2024

Styrmand har gjennom mange år vært betrodd viktige lederroller i store komplekse prosjekter. Vi gjør kundens virkelighet til vår og identifiserer oss sterkt med omgivelsene for å spille oppdragsgiveren god. Vår fokus er menneskene bak og verdiene vi presenterer. Tillit er vår viktigste kapital. Historikken om oss er prosjektledelse. Virkeligheten er ledelse i flere kontekster.

Styrmands historie er bygget på ledelse og styring – og i mange år har det vært best kommunisert gjennom «prosjektledelse». Det har vært og er vårt beste varemerke. Vi byr gjerne på erfaren ledelse innen utvikling og prosjekter, samt ledelse innen drift og forvaltning. Med digitalisering er mye endret. Prosjektenes indre liv er blitt mer agile, mens de overordnede årshjul med sine beslutnings- og  styringsmekanismer fortsatt følger mer tradisjonelle modeller. Nye leveransemodeller, økt fokus på automatisering og selvbetjening krever også at organisasjonen må tilpasse seg nye teammodeller og radikal endring i prosessene omkring. Prosess-organisering-teknologi-informasjon henger fortsatt tett sammen selv om alle elementer er i stor forandring. Vår fanesak står imidlertid uendret. Det ligger i et ekte engasjement for kunden og ønske om å sammen å skape det beste for våre kunders kunder.

Utfordringen for oss alle er at jakten på forbedring gjennom store ord som disrupsjon og digital transformasjon. Ord som bærer bud om større nødvendige snuoperasjoner og gjennomgripende gjennomtenkte helhetlige løsninger. Med det og tiden vi står i har vi utvidet "paletten" av ledelsesfag. Vi leverer fortsatt spesialister innen enkeltområder. Men tverrfaglig samarbeid og sammensatte utfordringer blir også ledelse en sammensetning av teknikker for å skape ventet forandring. 

Mange miljø går fra prosjektleveranser til kontinuerlig forbedring i tverrfaglige team. Det betyr ikke at prosjektenes tid er forbi, men prosessen og veien til forandring kan ikle seg nye navn. Behov for ekstra støtte i en interimsfase tror vi uansett vil vedvare. 

Stort-bilde1

Ledelse av endring og omfattende forretningsutvikling krever nær knytning og god forståelse for forretningen, domenekunnskap og utfordrer oss med dette til å se konsekvenser langt utenfor prosjektet egne omgivelser. 

Vi kobler fortsatt ledelse med stor teknologiforståelse. Enklere er også mer komplekst. Ny teknologi påvirker både adferd og forretningsmodeller. 

Anvendt kunnskap om forretningen og omgivelsene hjelper oss til innsikt, å bli datadrevne, verdidrevne, forstå helhetlig verdikjede, brukerreisen, verdiskaping og samskaping.

Bedre robusthet og immunitet mot trusler og angrep i en urolig tid er uhyre viktig. Dette gjelder både organisatoriske, menneskelige så vel som tekniske forhold. 

Anskaffelser, egenproduksjon vs kjøp av tjenester er alltid nært knyttet sammen med jakten på forandring.  

Sourcingsstrategier og ledelse av transisjon og transformasjon med grader av bortsetting og bruk av skytjenester følger naturlig ad.

Bærekraft i alle ledd; teknisk, sosialt, organisert, etisk, moralsk og miljøbevisst er viktig. 

Styrmands etikkplakat oppsummerer våre etiske retningslinjer. Denne akter vi høyt.

Nysgjerrighet og evnen til livslang læring må stimuleres.

Mye er nevnt. Mye må også utelates. Vi ønsker med dette bare å si at Styrmands bidrag innen ledelsesfag er sammensatt, oikke definert i sektorer eller siloer, men må deles opp og settes sammen til hver anledning.

Prosjekter følger ikke sine veivisere slavisk, og har kanskje aldri gjort det. Ambisjonene om disrupsjon og digital transformasjon øker som tidligere nevnt både kompleksiteten og ambisjonsnivået. Derfor forteller vi historien om våre tjenester som en pallett med sammensatte tjenester.

​​​​​​​Vårt grunnlag for å kunne nå kundens mål innen alt dette er våre brave konsulenter, med høy kompetanse og solid dokumentert erfaring, trygt forankret i selskapets kultur og verdigrunnlag. Leverandøruavhengig og tjenestebasert. Oftest på kundens side av bordet. Det er disse gode menneskene som leder og leverer! 

Stort-bilde2

Vi er alltid på jakt etter flere kloke hoder

Flinke folk som deler de samme verdiene om kvalitet, lidenskap for mennesker og å bygge relasjoner, med ekte driv og faglig styrke vil vi alltid ha med. 

Konsulentlivet i Styrmand handler om et ønske om å skape forandring, være relevant for nye utfordringer, i bevegelse, nysgjerrige på nye trender, lære selv og spre kunnskap til andre, nyte friheten i til selv å kunne påvirke agendaen, være en del av et seriøst fagmiljø og samtidig ha plass i livet til både jobb og familie.

Du har en god forretningsforståelse og evner  å forme struktur der det mangler, og lede videre fremover. For å lykkes og for å videreutvikle deg byr vi på læring – ikke bare fra ulike prosjekter hos ulike kunder – men også strukturert gjennom kurs og videreutdanning. 

Ikke nøl med å ta kontakt!

Ole Gerhard Solheim

Be om et uforpliktende møte