Menneskene bak 

De som er i front og bærer idéer og konsepter frem til gjennomføring og forandring, er kapasiteten og kompetansen vi byr på.

Vi er en fin blanding av dyktige enkeltmennesker, i mange sammenhenger samlet i sterke tverrfaglige team med dyktige mennesker fra andre miljø. Vi kjenner interessentlandskapet hos kunden, eksterne som interne leverandører, og er godt forankret med oppdragsgivers ledelse. Alle med felles fokus på kundens kunde.

Det er menneskene bak som leder og muliggjør forandring. 

Øystein Råheim
Marius Singstad Pålshaugen
Helge Fottland
Jan Egil Korsvik
Anders Lefébure-Henriksen
Ole Gunnar Aastad
Kjetil Sandsengen
Øyvind Nyquist
Peter Oftebro Baum
Jonny Kjeverud
Tomas Illøkken
Rune Øien
Geir Leth-Olsen
Christian Solheim
Svein Olaf Bennæs
Stein A Aarland
Svein-Magne Karlsen
Ståle Jensen
Terje Benjaminsen
Therese Bae
Toril Høsøien
Borghild Bay
Karol Hårsaker
Jens-Olav Finsveen Høl
Anne Solveig Olstad
Arnfinn Johansen
Åsmund Dybvik
Bjørn Jonsson
Gisle Gundersen
Grethe Østby
Henning Hogness
Hilde Blixøen
Jarle Østhagen
Knut Arne Kvitting
Lars Gaute Fredheim
Magne Bentzen
Magnus Karlsen Reiten
Mari Sophie F Hveem Klepp
Martin S Beyer
Njaal B Brøvig
Oddbjørn Klingenberg
Ole Gerhard Solheim
Øystein Haga
Øyvind Nyquist
Øystein Råheim
Øystein Haga
Toril Høsøien
Tomas Illøkken
Therese Bae
Terje Benjaminsen
Svein-Magne Karlsen
Svein Olaf Bennæs
Stein A Aarland
Ståle Jensen
Rune Øien
Peter Oftebro Baum
Ole Gunnar Aastad
Ole Gerhard Solheim
Oddbjørn Klingenberg
Njaal B Brøvig
Martin S Beyer
Marius Singstad Pålshaugen
Mari Sophie F Hveem Klepp
Magnus Karlsen Reiten
Magne Bentzen
Lars Gaute Fredheim
Knut Arne Kvitting
Kjetil Sandsengen
Karol Hårsaker
Jonny Kjeverud
Jens-Olav Finsveen Høl
Jarle Østhagen
Jan Egil Korsvik
Hilde Blixøen
Henning Hogness
Helge Fottland
Grethe Østby
Gisle Gundersen
Geir Leth-Olsen
Christian Solheim
Borghild Bay
Bjørn Jonsson
Åsmund Dybvik
Arnfinn Johansen
Anne Solveig Olstad
Anders Lefébure-Henriksen
Anders Lefébure-Henriksen
Anne Solveig Olstad
Arnfinn Johansen
Åsmund Dybvik
Bjørn Jonsson
Borghild Bay
Christian Solheim
Geir Leth-Olsen
Gisle Gundersen
Grethe Østby
Helge Fottland
Henning Hogness
Hilde Blixøen
Jan Egil Korsvik
Jarle Østhagen
Jens-Olav Finsveen Høl
Jonny Kjeverud
Karol Hårsaker
Kjetil Sandsengen
Knut Arne Kvitting
Lars Gaute Fredheim
Magne Bentzen
Magnus Karlsen Reiten
Mari Sophie F Hveem Klepp
Marius Singstad Pålshaugen
Martin S Beyer
Njaal B Brøvig
Oddbjørn Klingenberg
Ole Gerhard Solheim
Ole Gunnar Aastad
Peter Oftebro Baum
Rune Øien
Ståle Jensen
Stein A Aarland
Svein Olaf Bennæs
Svein-Magne Karlsen
Terje Benjaminsen
Therese Bae
Tomas Illøkken
Toril Høsøien
Øystein Haga
Øystein Råheim
Øyvind Nyquist

Kultur og verdigrunnlag

I et selskap som Styrmand hvor man verdsetter fleksibillitet, frihet, flat organisasjonsform og færrest mulig "regler", blir verdigrunnlag og kultur svært viktig.

Vi respekterer hverandres styrker, meninger, integritet og møter det med takhøyde, vilje til å ta i et tak, raushet og omgjengelighet. Alle ønsker vi en attraktiv arbeidsplass. Kunnskapssøkende, løsningsorienterte, inkluderende, dyktige kolleger av hel ved. Tydelig kommunikasjon. Team og nettverksorientert. Gode resultater, sunn økonomi og ansvarsfull styring. Ord som er lett å lire av seg - men noe mer utfordrende å etterleve.

Beviset er som kjent «in the eating of the pudding”. Det handler om å etterleve det vi forfekter. Det kan vi nå vise til å ha gjort gjennom mange år, og kan hver dag vise det gjennom hvem vi er og hva vi står for.

Profesjonaliteten i det vi leverer vises best gjennom resultater gjennom mange år. Kapabiliteten er beskrevet som våre leveranser. Våre historier beskriver hvem vi er gjennom historier fra vår hverdag - ganske så personlig og ekte, slik vi er. 

 

Vi er alltid på jakt etter flere kloke hoder

Flinke folk som deler de samme verdiene om kvalitet, lidenskap for mennesker og å bygge relasjoner, med ekte driv og faglig styrke vil vi alltid ha med. Konsulentlivet i Styrmand handler om et ønske om å skape forandring, være relevant for nye utfordringer, i bevegelse, nysgjerrige på nye trender, lære selv og spre kunnskap til andre, nyte friheten i til selv å kunne påvirke agendaen, være en del av et seriøst fagmiljø og samtidig ha plass i livet til både jobb og familie.

Hva kreves for å bli en styrmand?

Du har en god forretningsforståelse og evner å forme struktur der det mangler, og lede videre fremover. For å lykkes og for å videreutvikle deg byr vi på læring – ikke bare fra ulike prosjekter hos ulike kunder – men også strukturert gjennom kurs og videreutdanning. Vi tror på å sette folk først. Arbeidet er viktig. Det er en viktig del av vår identitet. Tilliten vi blir gitt, tilliten oss styrmend i mellom er viktig for en god jobb og hverdagsbalanse. Det handler mye om tilhørighet, trygghet, besvisstheten om å være til nytte.

Har du spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt!

Hvorfor Styrmand?

Navnet Styrmand gir klare pek på hvem vi er og hva vi gjør. Vi leder an, viser vei, på riktig kurs og leder trygt til neste havn. Vi har vært ute en styggværsdag før. Vet at det kan bli storm og er forberedt for det. Logoen og rattet antyder det samme. Fyrtårnet lyser også opp i landskapet og rådgir trygge valg, også hvor en ikke skal seile. Med bokstaven d i slutten av navnet viser vi til at vi evner å benytte historisk kunnskap til å vite hvor vi kommer fra, unngå klassiske feilgrep, gjenbruke erfaring, motiver, kunnskap, argumentasjon og prinsipper. Navnet og fordums sjømannskap forteller også som utforskertrang, trangen til å vite mer og benytte erfaring og kunnskap i gode valg og prediksjon om fremtidens riktige valg. Valget av det maritime begrepsapparatet er mer tilfeldig, men det klinger godt.

Bli bedre kjent med oss

Balansen er viktigst for meg
13.12.2022 Balansen er viktigst for meg

Firebarnsmor Mari Sophie F. Hveem Klepp (40) har erfaring fra større konsulentfirmaer og som leder. I Styrmand ble forholdet mellom jobb og privatliv helt riktig.

Les mer
Lærte mye av å være sin egen rådgiver
13.12.2022 Lærte mye av å være sin egen rådgiver

Martin S. Beyer startet i Styrmand samtidig som pandemien traff Norge. Det ble en bratt læringskurve på hjemmekontor. Hans råd er følgende: Som ung og fersk konsulent må man våge å stille de «dumme» spørsmålene – og arbeidsgiver har alt å vinne på å vise omsorg.

Les mer